Politica de confidențialitate (GDPR)

NOTIFICARE PRIVIND PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Acest document explica de ce si cand va colectam datele cu caracter personal, cum le folosim, conditiile in care le putem divulga altora, cum le stocam in conditii de siguranta si care sunt drepturile dumneavoastra in legatura cu o asemenea prelucrare conform legii.

Va rugam sa aveti in vedere faptul ca scopurile si conditiile prelucrarii datelor personale conform prezentei notificari vi se aplica in privinta tuturor datelor personale furnizate societatii SC COZMA LABORATOR DESIGN SRL (denumita in continuare „Societatea”), in legatura cu initierea unei relatii contractuale cu Societatea sau privind o relatie contractuala existenta, in cadrul navigarii pe site-ul Societatii, in legatura cu procesarea cererii dumneavoastra de inscriere (efectuata prin completarea de catre dumneavoastra a formularelor de inscriere existente pe site).

Cu exceptia situatiei in care Societatea va informeaza expres cu privire la alte scopuri si conditii particulare aplicabile intr-o situatie anume (prin intermediul informatiilor, formularelor si documentelor puse la dispozitie, sau a clauzelor contractuale redactate in vederea initierii raporturilor juridice de formare profesionala), va aducem la cunostinta ca, prin oferirea de date cu caracter personal prin intermediul formularelor sau altor documente subsecvente, disponibile in cadrul unei relatii contractuale cu Societatea, sau in legatura cu procesarea cererii dumneavoastra/executarea contractului de formare profesionala, sunteti informat prin prezenta cu privire la scopurile si conditiile prelucrarii datelor personale si ca datele urmeaza sa fie prelucrate de catre Societate, in conditiile mentionate in prezenta notificare.

Datele cu caracter personal pe care Societatea le prelucreaza sunt in principal cele oferite de dumneavoastra in cadrul interactionarii cu Societatea (inclusiv prin contactarea noastra pe website-ul Societatii, telefonica, sau prin intermediul unor retele de socializare cum ar fi Facebook). Societatea va putea de asemenea, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, sa efectueze orice verificari si/sau sa obtina informatii despre dumneavoastra de la orice institutie competenta, registru public, arhiva, baza de date electronica sau tert abilitat, detinator de astfel de informatii. Atunci cand legea impune consimtamantul dumneavoastra, verificarea si/sau obtinerea de informatii se va efectua numai pe baza consimtamantului dumneavoastra in acest sens.

1. Operatorul de date cu caracter personal / Datele de contact ale operatorului

Operatorul datelor este SC COZMA LABORATOR DESIGN SRL , cu sediul in Sat Cascioarele, Com. Gaiseni, Str. Infundata 47 C, Giurgiu, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J52/228/2020 , avand codul fiscal nr. 39627103 și numărul de telefon +40 747 529 623.

2. Date de contact ce pot fi folosite pentru solicitari referitoare la date cu caracter personal

In cadrul operatorului, orice solicitari in legatura cu protectia datelor cu caracter personal pot fi facute folosindu-se urmatoarele date de contact: telefon +40 747 529 623.

Daca aveti intrebari sau sugestii/sesizari ori doriti sa va exercitati vreunul dintre drepturile pe care le aveti cu privire la protectia datelor in calitate de persoana vizata, va rugam sa ne contactati, folosind datele de contact de mai sus. Va rugam sa aveti in vedere faptul ca, pentru a va identifica in mod corespunzator in vederea raspunderii la solicitare, este posibil sa va solicitam documente sau informatii suplimentare. Toate solicitarile vor fi solutionate cu promptitudine, in conformitate cu legislatia aplicabila, si in mod gratuit. Totusi, in cazul in care cererile din partea unei persoane vizate sunt in mod vadit nefondate sau excesive, in special din cauza caracterului lor repetitiv, Societatea poate: (a) fie sa perceapa o taxa rezonabila, tinand cont de costurile administrative pentru furnizarea informatiilor sau a comunicarii sau pentru luarea masurilor solicitate; (b) fie sa refuze sa dea curs cererii.

3. Scopurile prelucrarii datelor personale si temeiul juridic al prelucrarii

3.1 Scopurile prelucrarii

Pentru comanda:

  • Informarea clientilor cu privire la statusul comenzii, validarea acesteia, expedierea si facturarea.

  • Rezolvarea, anularea sau cererea de informatii cu privire la comanda sau produse

  • Vizualizarea în cadrul contului de client a statusului și a comenzilor efectuate

Pentru Newsletter:

  • Trimiterea de newsletter periodice cu referire la activitatea scolii, doar prin intermediul poștei electronice ( email)

3.2 Temeiul legal al prelucrarii

Datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastra vor fi prelucrate de catre Societate, dupa caz, pe baza:

3.2.1 Nevoii de executare a contractului si procesarii cererii de furnizare de servicii in scopurile indicate la punctele 3.1.1 – 3.1.6 de mai sus;
3.2.2 Necesitatea indepliniri unei obligatii legale care ii revine Societatii, in scopurile indicate la punctele 3.1.6 – 3.1.11 de mai sus;
3.2.3 Intereselor legitime, mai precis interesul Societatii de a-si desfasura activitatea comerciala cu buna credinta, in conformitate cu standardele si reglementarile legale aplicabile in privinta asigurarii calitatii educatiei, cu respectarea reglementarilor interne si a celor ce tin de relatiile cu clientii, in scopurile indicate la punctele 3.1.3, 3.1.4, 3.1.9 – 3.1.12 de mai sus;
3.2.4 Consimtamantului, mai exact, pe baza consimtamantului explicit al dumneavoastra, in scopurile indicate la punctul 3.1.13 de mai sus;

4. Categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal

4.1 Datele cu caracter personal nu vor fi dezvaluite altor persoane, cu exceptia imputernicitilor si partenerilor contractuali ai Societatii, care au acces/necesita acces la aceste informatii in contextul serviciilor lor si a cazurilor in care Societatea trebuie sa respecte obligatii impuse de legislatia in vigoare prin transmiterea datelor unor autoritati, agentii sau alte organisme publice, in cazul carora se impune divulgarea datelor cu caracter personal.

4.2 In cadrul operatiunilor de prelucrare, pentru scopurile mentionate mai sus (dupa caz), vom divulga date personale catre anumite persoane fizice sau juridice (destinatari), astfel incat, spre exemplu, respectivii destinatari sa ne poata furniza servicii necesare prestarii serviciilor contractate de dumneavoastra sau conexe operatiunilor de prelucrare ori sa ne indeplinim obligatii legale sau contractuale in scopurile mentionate mai sus, dupa caz, dupa cum urmeaza:

  • Agenti, contractori, firme partenere, furnizori de servicii care asigura serviciile operationale ale Societatii, precum telecomunicatii, IT, plati, prelucrare date, stocare, arhivare, marketing si publicitate, servicii aferente asistentei pentru clienti sau alte servicii catre Societate,.
  • Agentia Nationala de Administrare Fiscala (A.N.A.F.);
  • Orice partener de afaceri, investitor, cesionar (actual sau potential) pentru a facilita tranzactiile cu active comerciale (care pot include orice fuziune, achizitie sau oricare cesiune sau vanzare de bunuri) ce implica Societatea si/sau activele sale;
  • Consilieri profesionisti precum experti, contabili, auditori sau avocati;
  • Autoritati relevante de reglementare, ministere, consilii statutare sau autoritatile si/sau agentiile responsabile cu aplicarea legii, la nivel local sau international, pentru a ne conforma oricaror directive, regulamente, legi, reguli, ghiduri, reglementari sau scheme emise sau administrate de oricare dintre acestea, in masura in care sunt aplicabile Societatii;
  • Oricare alta persoana fata de care ne-ati autorizat sa dezvaluim datele dumneavoastra cu caracter personal.

5. Transferul catre terte tari si masuri de siguranta

In functie de locatiile in care se afla serverele colaboratorilor Societatii sau ale imputernicitilor sai, pe care vor fi stocate datele, sau de locul in care se afla anumiti destinatari ai datelor, este posibil ca anumite date personale sa fie transferate, dupa caz, in alte state membre ale Uniunii Europene, sau ale Spatiului Economic European. De asemenea, este posibil ca in cazul in care legea impune expres sau in cazul in care este necesar pentru indeplinirea de catre Societate a contractului, respectiv a obligatiilor asumate fata de dumneavoastra, anumite date personale sa fie transferate catre Statele Unite ale Americii.

In situatia in care, cu titlu exceptional, suplimentar fata de cele prevazute mai sus, in vederea executarii unui contract si/sau a unor obligatii asumate fata de terti, Societatea efectueaza din proprie initiativa sau la initiativa unui tert, un transfer de date cu caracter personal ce va afecteaza sau priveste, intr-un stat tert, vor fi implementate masuri de protectie determinate in situatia unui astfel de transfer, iar dumneavoastra veti fi notificati in consecinta.

6. Perioada stocarii datelor/Criteriile determinarii perioadei de stocare

6.1 Vom pastra datele dumneavoastra cu caracter personal pentru perioada de timp necesara conformarii cu obligatiile contractuale asumate fata de dumneavoastra, mai precis pentru o perioada egala cu perioada stabilita de cerintele legale de pastrare a informatiilor aplicabile in domeniul formarii profesionale, al legislatiei aplicabile educatiei si formarii profesionale si al standardelor ocupationale existente, precum si al altor legi, reglementari si/sau prevederi specifice normelor aplicabile pentru asigurarea calitatii educatiei si in general, in acest sector. Dupa prelucrarea/procesarea cererii, Societatea este indreptatita sa prelucreze in continuare datele dumneavoastra cu caracter personal pentru perioada aferenta termenului de prescriptie a eventualelor drepturi sau obligatii, conform normelor procedurale impuse de legislatia romana civila si/sau penala.

6.2 Societatea va desfasura periodic sesiuni de revizuire a datelor personale prelucrate in vederea asigurarii faptului ca datele sau anumite categorii de date personale prelucrate nu sunt pastrate mai mult timp decat este necesar. Prin urmare, societatea va putea dispune periodic stergerea anumitor date/categorii de date (spre exemplu, in masura in care stocarea acestora nu mai este necesara pentru scopurile in care au fost colectate sau pentru indeplinirea obligatiilor legale ce tin de arhiva societatii si arhivarea documentelor financiar-contabile justificative, etc.)

6.3 Pentru a determina perioada pentru care vor fi stocate datele, luam in calcul durata contractuala, pana la executarea/expirarea obligatiilor contractuale, precum si termenele de arhivare. Astfel, Societatea va stoca datele cu caracter personal, dupa caz, pentru o perioada de minim 5 ani de la data incetarii relatiei contractuale, pentru datele cu caracter personal incluse in contractul de formare profesionala, anexele acestuia si documentele aferente incheierii, executarii si incetarii acestuia (cererea de inscriere la curs, alte cereri, declaratii, formulare, corespondenta, situatia platilor), aceasta fiind perioada de pastrare a acestui tip de documente conform reglementarilor aplicabile;

6.4 In situatia in care sunteti de acord ca datele dumneavoastra sa fie folosite in scopuri de marketing direct, va informam ca perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal este de 2 ani. Prelucrarea va inceta imediat ce va exercitati dreptul de opozitie sau va retrageti consimtamantul (dat fiind ca aceste prelucrari se intemeiaza exclusiv pe consimtamantul dumneavoastra). Vom desfasura periodic sesiuni de revizuire a datelor personale prelucrate in vederea asigurarii faptului ca datele sau anumite categorii de date personale prelucrate nu sunt pastrate mai mult timp decat sunt efectiv necesare.

7. Drepturile dumneavoastra in calitate de persoana vizata, cu privire la datele cu caracter personal

Aveti urmatoarele drepturi cu privire la datele dumneavoastra cu caracter personal:

Dreptul de acces

Aveti dreptul de a obtine din partea noastra o confirmare ca se prelucreaza sau nu date cu caracter personal care va privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective si la urmatoarele informatii: a) scopurile prelucrarii; b) categoriile de date vizate; c) destinatarii sau categoriile de destinatari carora datele le-au fost sau urmeaza sa fie divulgate, in special destinatari din tari terte sau organizatii internationale; d) acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizeaza ca vor fi stocate datele sau, daca acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili aceasta perioada; e) dreptul de a solicita Societatii rectificarea sau stergerea datelor ori restrictionarea prelucrarii datelor referitoare la persoana vizata sau a dreptului de a se opune prelucrarii; f) dreptul de a depune o plangere in fata unei autoritati de supraveghere; g) in cazul in care datele nu sunt colectate de la dumneavoastra, orice informatii disponibile privind sursa acestora; h) existenta (daca este cazul) a unui proces decizional automatizat incluzand crearea de profiluri, precum si, cel putin in cazurile respective, informatii pertinente privind logica utilizata si privind importanta si consecintele preconizate ale unei astfel de prelucrari pentru persoana vizata.

Societatea furnizeaza la cerere o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrarii. Pentru orice alte copii solicitate Societatea poate percepe o taxa rezonabila, bazata pe costurile administrative. In cazul in care persoana vizata introduce cererea in format electronic si cu exceptia cazului in care persoana vizata solicita un alt format, informatiile sunt furnizate intr-un format electronic utilizat in mod curent.

Dreptul la rectificare

Aveti dreptul de a obtine de la Societate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care va privesc. Tinandu-se seama de scopurile in care au fost prelucrate datele, aveti dreptul de a obtine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaratii suplimentare.

Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”)

Aveti dreptul de a obtine din partea Societatii stergerea datelor cu caracter personal care va privesc, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care exista unul dintre urmatoarele motive:

(a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
(b) va retrageti consimtamantul pe baza caruia are loc prelucrarea si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
(c) va exercitati, in orice moment, dreptul la opozitie, din motive legate de situatia particulara in care va aflati, prelucrarilor intemeiate pe interesul legitim al Societatii, inclusiv crearii de profiluri pe baza respectivelor prelucrari si nu exista motive legitime care sa prevaleze in ceea ce priveste prelucrarea;
(d) va exercitati, in orice moment dreptul la opozitie, cu privire la prelucrarea in scop de marketing direct, inclusiv crearii de profiluri, in masura in care este legata de marketingul direct respectiv;
(e) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
(f) datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale care revine Societatii;
In anumite situatii, legea prevede anumite limitari in privinta exercitarii acestui drept, spre exemplu, prin exceptie, stergerea datelor nu se va putea face de indata, iar societatea poate refuza stergerea datelor, daca prelucrarea (stocarea) este necesara pentru respectarea unei obligatii legale (spre exemplu, activitati legate de arhiva societatii), pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta de catre Societate ori pentru exercitarea dreptului la libera exprimare si la informare.

Dreptul la restrictionarea prelucrarii

Aveti dreptul de a obtine restrictionarea prelucrarii in cazul in care este aplicabil unul dintre urmatoarele cazuri:

(a) contestati exactitatea datelor – restrictionarea se va aplica pentru o perioada care sa ii permita Societatii sa verifice exactitatea datelor;
(b) prelucrarea este ilegala, iar dumneavoastra va opuneti stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor;
(c) Societatea nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, iar dumneavoastra i le solicitati pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; sau
(d) v-ati opus din motive legate de situatia particulara in care va aflati impotriva prelucrarii intemeiate pe interesul legitim al Societatii, inclusiv crearea de profiluri pe baza respectivelor prelucrari – restrictionarea se va aplica pentru o perioada care sa ii permita Societatii sa verifice daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate.

In cazul in care prelucrarea a fost restrictionata conform celor de mai sus, astfel de date cu caracter personal pot, cu exceptia stocarii, sa fie prelucrate numai cu consimtamantul dumneavoastra sau pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta sau pentru protectia drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public.

Dreptul la portabilitatea datelor

Aveti dreptul de a primi datele cu caracter personal care va privesc si pe care le-ati furnizat Societatii, intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si aveti dreptul de a transmite aceste date altui operator, fara obstacole din partea Societatii, in cazul in care prelucrarea se bazeaza pe consimtamantul dumneavoastra sau pe necesitatea executarii unui contract, iar prelucrarea este efectuata prin mijloace automate.

In exercitarea dreptului la portabilitate aveti dreptul ca datele cu caracter personal sa fie transmise direct de la Societate acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Exercitarea acestui drept nu aduce atingere dreptului la stergerea datelor si nici drepturilor si libertatilor altora.

Dreptul la opozitie

In orice moment, aveti dreptul de a va opune, din motive legate de situatia particulara in care va aflati, prelucrarii intemeiate pe interesul legitim al Societatii, inclusiv crearii de profiluri pe baza respectivelor prelucrari. Intr-un asemenea caz Societatea nu va mai prelucra datele, cu exceptia cazului in care demonstreaza ca are motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor persoanei vizate sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.

Atunci cand prelucrarea datelor are drept scop marketingul direct, aveti dreptul de a va opune in orice moment prelucrarii in acest scop a datelor care va privesc, inclusiv crearii de profiluri, in masura in care este legata de marketingul direct respectiv, iar Societatea nu va mai prelucra datele cu caracter personal in asemenea scopuri in nicio situatie.

Mai mult, in cazul in care prelucrarea se intemeiaza pe consimtamantul dumneavoastra, aveti dreptul de a retrage consimtamantul in orice moment, fara a fi prejudiciat in vreun fel.

Conform legii, retragerea consimtamantului nu va afecta legalitatea prelucrarii efecutate de catre societate inainte de retragerea consimtamantului.

Va puteti exercita oricand, oricare dintre drepturi prin întocmirea și trimiterea unei cereri referitoare la drepturile dumneavoastra, la care vom răspunde fara intarzieri nejustificate si in orice caz in cel mult o luna de la primirea cererii. Conform legii, aceasta perioada poate fi prelungita cu doua luni atunci cand este necesar, tinandu-se seama de complexitatea si numarul cererilor. Veti fi informat cu privire la orice astfel de prelungire, in termen de o luna de la primirea cererii, inclusiv asupra motivelor intarzierii. In cazul in care persoana vizata introduce o cerere in format electronic, informatiile sunt furnizate in format electronic acolo unde este posibil. De asemenea, daca nu luam masuri cu privire la cererea care ne-a fost inaintata, veti fi informat, fara intarziere si in termen de cel mult o luna de la primirea cererii, cu privire la motivele pentru care Societatea nu ia masuri si la posibilitatea de a depune o plangere in fata unei autoritati de supraveghere si de a introduce o cale de atac judiciara.

Dreptul de a depune o plangere. In cazul in care considerati ca drepturile de care beneficiati in calitate de persoana vizata au fost incalcate, va puteti adresa oricand, cu o plangere sau sesizare in acest sens, Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, cu sediul in B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania (fax: +40 318 059 602, email: anspdcp@dataprotection.ro). De asemenea, puteti introduce o actiune in justitie, pe rolul instantelor judecatoresti competente.

8. Necesitatea furnizarii datelor si consecintele neindeplinirii unei asemenea obligatii

Furnizarea datelor cu caracter personal reprezinta o obligatie legala in privinta scopurilor mentionate la punctele 3.1.6-3.1.11, de mai sus, respectiv contractuala/necesara pentru incheierea unui contract in privinta scopurilor mentionate la punctele 3.1.1-3.1.6. In consecinta, refuzul de a furniza datele personale in mod corect si complet pentru scopurile mentionate mai sus poate impiedica Societatea sa-si indeplineasca in mod corespunzator obligatiile contractuale sau legale si va putea avea drept consecinta imposibilitatea contractarii de catre dumneavoastra a serviciilor Societatii, sistarea sau restrictionarea serviciilor de formare profesionala, dupa caz.

9. Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate, inclusiv profilare

In calitate de persoana vizata, aveti dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care va privesc sau va afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa.

Acest drept nu se aplica in cazul in care decizia:
a) este necesara pentru incheierea sau executarea unui contract intre dumneavoastra si Societate;
b) este autorizata prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplica Societatii si care prevede, de asemenea, masuri corespunzatoare pentru protejarea drepturilor, libertatilor si intereselor dumneavoastra legitime sau
c) are la baza consimtamantul explicit al dumneavoastra.

In cazul in care veti fi supus unei decizii individuale automatizate, inclusiv profilare, conform celor de mai sus, veti avea de asemenea dreptul de a obtine interventia umana din partea Societatii, de a va exprima punctul de vedere si de a contesta respectiva decizie.

10. Securitatea datelor cu caracter personal

Societatea va depune toate eforturile pentru a va proteja datele cu caracter personal aflate in posesia sau sub controlul nostru prin stabilirea unor masuri de securitate adecvate, in vederea prevenirii accesarii, colectarii, utilizarii, divulgarii, copierii, modificarii sau aruncarii neautorizate, precum si a altor riscuri similare.